certyfikaty ssl

Zadbaj o swoje i klientów bezpieczeństwo. Zwiększ swoją wiarygodność dzięki ceryfikatowi SSL.

Parametr
Cena: zł/rok
Cena: zł/rok
  Ten typ certyfikatu zalecany jest w celu ochrony informacji o niskiej i średniej wartości. Doskonale sprawdza się dla:
  • małych sklepów internetowych
  • zabezpieczenia poufności danych wszelkiego typu formularzy np.rejestracyjnych
  • zabezpieczenia wiadomości e-mail
  Dla certyfikatów typu DV (z ang. Domain Validation) weryfikowane jest prawo własności do domeny, dla której certyfikat będzie wystawiony. Dlatego bardzo ważne jest aby dane podane przy rejestracji certyfikatu SSL były dokładnie takie same , jak te które są widoczne w bazie WHOIS.
Parametr
Cena: zł/rok
Cena: zł/rok
  Ten typ certyfikatu zalecany jest w celu ochrony informacji o średniej i wysokiej wartości. Doskonale sprawdza się dla:
  • dużych sklepów internetowych
  • instytucji, urzędów
  Dla certyfikatów typu OV (z ang. Organization Validation) weryfikowane jest prawo własności do domeny, dla której certyfikat będzie wystawiony na podstawie bazy WHOIS oraz tożsamość aplikanta (na podstawie dodatkowych dokumentów, ogólnie dostępnych baz danych).Wnioskujący może być poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość. Dane podane przy rejestracji certyfikatu SSL muszą być dokładnie takie same , jak te które są widoczne w bazie WHOIS.
Parametr
Cena: zł/rok
Cena: zł/rok
  Ten typ certyfikatu zalecany jest w celu ochrony informacji o wysokiej wartości. Doskonale sprawdza się dla:
  • instytucji, urzędów
  • banków
  Opcja wydawana dla podmiotów poddanych bardzo szczegółowej weryfikacji. Certyfikaty z opcją EV podają szczegółowe informacje o nazwie firmy a sam adres strony szyfrowanej jest podświetlony na zielono w pasku adresowym przeglądarki. Certyfikaty EV gwarantują najlepszą poufność dokonywanych transakcji i chronią przed atakami phishingowymi. Dla certyfikatów typu EV (z ang. Extended Validation) weryfikowane jest prawo własności do domeny, dla której certyfikat będzie wystawiony na podstawie bazy WHOIS oraz tożsamość aplikanta. Wnioskujący będzie poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość.
Parametr
Cena: zł/rok
Cena: zł/rok
Cena: zł/rok
Cena: zł/rok
  Jeden certyfikat typu wildcard zabezpiecza nielimitowaną ilość subdomen(np. im-soft.pl, www.im-soft.pl, sklep.im-soft.pl, biuri.im-soft.pl itd.).